MENY

Krystallsyke, hva er det?

Svimmelhet er et svært vanlig og plagsomt symptom på at kroppen er i ubalanse. Når alvorlig sykdom er utelukket, kan årsaken være krystallsyke eller nakkerelatert svimmelhet.

Begge tilstandene har god effekt av behandling når rett diagnose er satt.

Hva er krystallsyke?

Krystallsyke, eller BPPV (Benign paroksysmal posisjonsvertigo) er en vanlig årsak til godartet stillingsbetinget svimmelhet. 1.6% av befolkningen blir rammet av krystallsyke hvert år (1)

Krystallsyke antas å oppstå fordi krystaller (otolitter) løsner fra sin normal posisjon og forflytter seg inn i f.eks en annen buegangene i det indre øret. 

Det er tre bueganger som kan bli påvirket ved krystallsyke, bakre, midtre og fremre buegang. Den vanligste varianten er otolitter i bakre buegang. 

Symptomer på krystallsyke

  • korte og kraftige svimmelhetsanfall som varer  typisk 15-30 sek.
  • Svimmelhetsanfall trigges ved stillingsforandringer som å legge seg ned eller reise seg fra liggende stilling, snu seg i sengen, bøye seg fremover eller hodebevegelser.
  • svimmelheten oppleves som om rommet eller du snurrer rundt.
  • Noen opplever kvalme, det er mindre vanlig med oppkast. 

Hvordan vet man at det er krystallsyken?

Balanseorganet har 3 bueganger, bakre, laterale, eller frem bue gang kan bli rammet av krystallsyke. Det er vanligst at bakre buegang rammes.

Krystallsyken må diagnostiseres av en kompetent kliniker. Her på Telemark kiropraktorklinikk går vi igjennom alle symptomene dine og utfører spesifikke tester for å finne ut av hva slags svimmelhet du har. 

Den vanligste testen for å diagnostisere krystallsyke heter Dix-Hallpike test. Denne og andre tester for krystallsyke, tar sikte på å fremprovosere et svimmelhetsanfall. Testen kan oppleves som ubehagelig fordi den trigger svimmelhetsanfallet om det er krystallsyke som er årsaken, men det er derfor også en avgjørende og viktig del av undersøkelsen. 

Ved Dix-hallpike test og andre tester for krystallsyke, vil ønsket respons være svimmelhet. Itillegg vil man se etter en ufrivillig øyebevegelse (nystagmus) som oppstår under svimmelheten og som avtar når svimmelheten avtar. 

Hvordan behandler man krystallsyke?

Når undersøkelsen har konkludert med hvilken buegang som er rammet av krystallsyke, vil en kyndig terapeut utføre en reposisjoneringsmanøver tilpasset den buegangen som er påvirket: 

Epleys manøver for bakre buegang

Gufoni manøver for laterale buegang

Reversert Epleys manøver for fremre buegang.

A: Pasienten sitter på undersøkelsesbenken med hode dreid 45 grader mot syk side (her venstre) B: Pasienten legges rett bakover med hode ekstendert utenfor benkekanten ca 30grader. Stillingen holdes i ca 30 sek. C: Pasientens hode dreies 90 grader mot frisk side (her høyre). Stillingen holdes i ca 30 sek. D: Pasientens hode dreies ytterligere 90 grader mot frisk side ved å rulle hele kroppen over på siden. Stillingen holdes i ca 30 sek. E: Pasienten setter seg opp med nakken lett fremoverbøyd.

Hvordan virker behandlingen for krystallsyke?

Kort fortalt er intensjonen med reposisjoneringen å flytte på otolittene som ligger på feil sted i det indre øret. En vellykket manøver vil føre til at deler av eller alle krystallene flytter seg ut av den påvirkede buegangen.

Behandling med Epleys manøver for BPPV bakrebuegang fungerer ved første behandling i 50-75% av tilfellene. Da gjenstår det 25-50% som ikke opplever å bli bedre i det hele tatt eller som opplever noe, men ikke fullstendig bedring etter 1.behandling. 5% kan oppleve forverring etter 1. behandling. 

Antall behandlinger er avhengig av tilstanden, men normalt sett regner man å se en bedring iløpet av 1-4 behandlinger.

Kan jeg få tilbakefall av krystallsyke?

Dessverre er det ikke uvanlig med tilbakefall av denne type svimmelhet, man ser at om man først har opplevd dette en gang, kan man være mer disponert for å få dette igjen. Forskning har vist at så mange som 33% vil få ett tilbakefall iløpet av ett år, og så mange som 50% vil få tilbakefall iløpet av 5 år (2)

Om krystallsyke gjenoppstår og du har hatt positiv effekt av Epleys manøver tidligere, bør du da kontakte samme kliniker for å få undersøkt og behandlet dette igjen.

Kan jeg gjøre øvelser for krystallsyke?

Man kan utføre en hjemmeøvelse basert på Epleys manøver, men det anbefales å oppsøke kyndig terapeut for å utrede svimmelheten og evt hvilken buegang som er påvirket slik at man har best mulig effekt av en evt hjemme øvelse.

Et av våre ekspertise områder på Telemark kiropraktorklinikk NEMUS PORSGRUNN-BØ er svimmelhet, vår erfaring er at krystallsyke er enkelt å diagnostisere og behandle i de fleste tilfeller. Det er gunstig å få tidlig utredning og behandling for best resultat. 

Bestill time

Innlegget er skrevet av Kiropraktor Vilde Fuoruodden Aas. Hun har lang mange års erfaring med behandling av krystallsyke og nakke relatert årsak til svimmelhet.