Årsak

En rekke underliggende tilstander kan være årsaken til smerter i ankel og fot. De mest vanlige er feilstillinger, overbelastninger, forstuvninger eller betennelser. 

Symptomer

Vanlige diagnoser

Behandling

Kiropraktoren vil først gjøre en grundig undersøkelse for å finn årsaken til ankel/fot smerten. I noen tilfeller vil det være nødvendig å henvise videre til røntgen/MR/CT.

Etter at undersøkelsene er utført vil man kunne gi en riktig diagnose og deretter en riktig behandlingsplan for din problematikk. 

Ved behandling av smerter i foten vil målet være å gjenopprette normalfunksjon i ankel og kropp så godt som mulig  slik at du får mindre belastning, mindre irritasjon og smerte og økt generell livskvalitet. 

Behandlingstiltak kan bestå av en eller flere av følgende tiltak:

Behandlingstiltak tar sikte på å bedre bevegelighet, øke styrke og minske stivhet i nærliggende muskulatur og sener. 

Hos Telemark kiropraktor klinikk kan du få hjelp til å finne årsak og rett behandling av smerter i ankel og fot. Vi har lang erfaring med behandling av disse plagene. Ta kontakt med oss eller bestill time på nett

Bestill time