MENY

Hodepine

Hodepine er noe de aller fleste opplever i løpet av livet. 10% av befolkningen, eller 500000 nordmenn, har hodepine hver uke! Hodepine rammer de fleste av oss, og bare 5% opplever aldri hodepine. Smertene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller forekommer svært hyppig kan du oppsøke kiropraktor for hjelp.

Hodepine kan forekomme både hos voksne og hos barn. Den mest vanlige formen for hodepine er primærhodepine, en hodepine der det ikke er påviselig underliggende sykdom. Svært sjelden skyldes hodepinen en alvorlig underliggende sykdom (sekundærhodepine).

Vanlige former for hodepine kan være:

  • Spenningshodepine (også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine). Denne formen for hodepine er ofte mild, men kan vare over lengere perioder. Som regel sitter hodepinen på begge sider av hodet, og blir av mange beskrevet som et stramt bånd rundt hode. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager – særlig i nakken.
  • Migrene (med og uten aura). Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene som følger av hodepinen er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig.
  • Legemiddelutløst hodepine. Tilstanden utvikler seg hos pasienter med migrene eller tensjonshodepine der symptomdempende medikamenter inntas annenhver dag eller hyppigere i flere måneder. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest legemiddelutløst hodepine ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, vil smerten ofte være ensidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Medisinutløst hodepine ledsages ofte av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

Andre, mer sjeldne former for hodepine kan være klasehodepine, betennelse av tinningspulsåren, høyt blodtrykk, eller mer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjernesvulst.

Så mange som 40% har flere hodepinetyper samtidig. For eksempel migrene i bunn, og nakkehodepine i tillegg som forsterker symptomene. Mange sliter også med spenninger i kjeven, ryggen og skuldrene, som kan komme fra hodepinen eller gi hodepine.

Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos en kiropraktor. Alle våre kiropraktorer ved Telemark kiropraktorklinikk har bred erfaring med behandling av nakke og hodepineralterte plager. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikamenter, for noen typer hodepine og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger.  

Ved Telemark kiropraktorklinikk vil du ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand , få skreddersydd en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan vi i Telemark kiropraktorklinikk hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.  

I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider Telemark kiropraktorklinikk med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.

Her er noen generelle tips om hvordan forebygge hodepine

  1. Ved hyppige anfall kan det være nyttig å skrive en hodepine-dagbok. På den måten kan man lettere gjenkjenne hva som gir hodepine (lite søvn, stress, alkohol, lavt væskeinntak, uregelmessige måltider etc)
  2. 30 min daglig fysisk aktivitet er anbefalt, og ønsker man endring bør det dobbles til 60 min.
  3. Spesifikk forebyggende trening for nakke, skuldre og hodepine kan være avspenning som f.eks yoga, styrketrening for området mellom skulderblad og dyp nakkemuskulatur. Ved Telemark kiropraktorklinikk kan du få råd og veiledning videre.
  4. Få god søvnhygiene ved å legge deg og stå opp til faste tider,få nok søvn og hvil hjernen. De aller fleste voksne trenger 7 timer søvn. God søvnbalanse påvirker hormoner i kroppen positivt.
  5. Begrens stress og søk trivsel rundt egen arbeids- og livssituasjon.
  6. Hyppig bruk av smertestillende kan i seg selv gi hodepine, og kalles medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Bruker du smertestillende tabletter regelmessig, bør du i samråd med lege, vurdere å slutte med dette en periode.

Dette bør du være ekstra oppmerksom på:

Får du en ny type hodepine, en hodepine som påvirker livskvaliteten i stor grad eller en hodepine som ikke går over, er det viktig å ta kontakt med fastlegen din eller en primærkontakt som kiropraktor. De kan stille diagnose, gi deg råd og anbefaling av riktig oppfølging. Ved behov kan de også henvise videre til nevrolog. Er du bekymret for at nyoppstått hodepine er farlig, kontakt legevakt eller 113.

 

Ønsker du en konsultasjon med en av våre kiropraktorer ?