MENY

Isjias

Isjias er ikke en spesifikk diagnose, men en samlebetegnelse på symptomer som gir utstrålende smerte i beinet. Isjias er en vanlig plage og årsaken til dette kan være mange. 

De vanligste årsakene til isjias er prolaps eller spinal stenose som fører til irritasjon og betennelse av isjias nerven. 

Isjias nerven er den største nerven i kroppen og er sammensatt av nerverøttene fra nedre del av korsryggen som forgrener seg ut i gjennom bekkenet, under setemuskulaturen, og videre ned baksiden av låret. Ved kneleddet forgrener den seg i 2 deler, hvor den ene grenen fortsetter langs baksiden av leggen og under foten, og den andre grenen fortsetter langs utsiden av leggen og over foten. 

Symptomer på isjias

 • smerteutstråling i ett ben, med eller uten korsryggsmerte
 • smerten beskrives ofte som sviende eller brennende smerte.
 • Påfølgende prikking eller  nummenhet i benet.
 • Smerten blir verre ved å sitte
 • Man kan oppleve nedsatt kraft i benet avhengig av hvilken del av nerven som er skadet.

Vanlige årsaker til isjias:

De vanligste årsakene til isjias er prolaps og spinalstenose, men piriformissyndrom, spondylolistese og falsk isjias er også tilstander som kan gi smerteutstråling i benet.  Under kan du lese mer om de forskjellige årsakene til isjias.

Prolaps: 

Prolaps er en skade på en eller flere av mellomvirvelskivene i ryggen din. Ryggsøylen din er satt sammen av 24 knokler/ryggvirvler og mellom hver ryggvirvel ligger det en bruskskive som kalles mellomvirvelskiven. Denne brusk skiven har en viktig støtdempende funksjon i ryggen din. Mellomvirvelskivene består av en myk kjerne med en hardere ytre flate rundt. Ett prolaps oppstår når den myke kjernen presses ut av sin normale stilling. Man kan oppleve gradvis økning av smerter over tid, eller man kan få akutte og intense smerter over kort tid. Om prolapset presser seg ut i retning av en av nervene fra korsryggen, vil man ofte oppleve smerteutstråling i benet, altså isjias.

Smerter i rygg er svært vanlig, og som regel skyldes det ikke prolaps. Man kan ha prolaps uten å ha smerter. Faktisk har det vist seg at redselen for prolaps er farligere for deg enn selve prolapsen.  

Er du bekymret for om du har prolaps bør du ta kontakt med autorisert helsepersonell for undersøkelse og riktige tiltak. 

Symptomer:

Et prolaps kan føre til at en av nervene som går fra ryggen og ned i benet, kommer i klem og gir symptomer ut i bena i form av smerte, nummenhet og nedsatt kraft. Hvilken nerve som er i klem påvirker hva slag symptomer man får og hvor smertene kjennes. 

 • Smerter på baksiden eller på yttersiden av låret og leggen og helt ned i foten
 • Strålende smerter nedenfor kneet
 • Påfølgende prikking eller nummenhet i huden i fot og legg
 • Smerter som kan beskrives som “elektrisk strøm” eller et “tak” inne i benet
 • Trenger ikke å ha smerter i selve korsryggen

Behandling: 

Konservativ behandling, bestående av manuelle behandlingsmetoder, smertestillende ved behov og øvelser for rygg, er i de aller fleste tilfeller å anbefale. Ved noen få tilfeller kan det være behov for operasjon, dersom det er vedvarende smerter uten tegn til bedring over 7-8 uker, eller om det er nevrologiske utfall med kraft svikt og/eller blære/tarm dysfunksjon (cauda equina).

Spinal stenose:

 En innsnevring av spinalkanalen, ofte som følge av forkalkninger i leddene, kalles spinal stenose. Spinastenose gjør det trangere for ryggmargsnerven eller nerverøttene som forgreiner seg ut fra ryggmargen, og kan derfor føre til økt risiko for trykk på nerverøtter, noe som igjen kan føre til smerter i ryggen med utstråling til sete og lår eller legger. Man kan også oppleve forstyrret følesans og muskelsvakhet i bena. 

I de fleste tilfeller er slitasjeforandringer i rygg årsaken til spinalstenose. Forkalkninger i bueleddene i ryggsøylen, fortykkelse av leddbånd og gradvis tap av høyde på mellomvirvelskiver som kan buke inn mot spinalkanalen gir trange forhold for ryggmarg og nerverøtter. 

Spinalstenose forekommer særlig i korsryggen, lumbalcolumna, men kan også oppstå ellers i ryggsøylen. 

Årsaken til spinalstenose er ikke kjent, men en arvelig disponering er antatt. Spinalstenose oppstår som regel i voksen alder, gjennomsnittsalder ca 65år. Unntaksvis kan tilstanden forekomme hos yngre mennesker med medfødt trang spinalkanal. 

Instabilitet i ryggraden, eller spondylolistese, tidligere brudd i ryggen og ryggoperasjon er andre årsaker som kan medvirke til spinalstenose.

Symptomer:

 • gradvis økende smerter og stivhet i rygg over flere år, først som ryggsmerter, men kan senere opptre som utstrålende smerter i bena – isjias. 
 • man kan oppleve nummenhet og prikking i huden, og nedsatt kraft i bena.
 • Typisk øker smerten ved gange og når man står, for så å bli bedre ved fremoverbøyning
 • Smerter kan variere fra side til side eller være mer fremtredende på en side.

Behandling:

 • Traksjons behandling, en spesifkk strekk av ryggsøylen, hos kiropraktor, kan gi symptomlindring hos en del spinalstenose pasienter.
 • Mosjoner, bruk kroppen, dersom du får det til. Sykling kan være særlig hensiktsmessig.
 • Opptrening i form av styrke trening, uttøyning og veiledet holdningsøvelser er viktig. 
 • Smertestillende medisiner kan være til hjelp i perioder for å kontrollere smertene.
 • Operasjon kan være aktuelt dersom gangdistansen blir uakseptabel kort, ved vedvarende/konstante smerter og om det skulle oppstå problemer med kontroll av blære/tarm funksjon. 

De fleste får god kontroll over plagene. De som blir operert, får redusert sine plager fra bena, men virkningen på ryggsmertene er noe mer usikker.

 

Noen få opplever nummenhet i skrittet og vannlatingsproblemer. Ved rask, økende kraftsvikt, problemer med vannlating og nummenhet i skrittet, bør du ta kontakt med  legevakt da dette kan trenge snarlig behandling.

Piriformissyndrom:

Piriformis er en muskel i seteregionen. Den sitter dypt med utspring fra korsbenet og festes på utsiden av lårbenet. Piriformis muskelen ligger i umiddelbar nærhet til isjias nerven, og smerter kan derfor oppstå om muskelen irriterer isjias nerven. DEt er forskjellige anatomiske varianter av hvordan isjias nerven passerer ut fra bekkenet og ned i benet. Hos noen kan isjias nerven passere gjennom piriformismuskelen og det vil da være noe større sjangs for at nerven kommer i klem og gi isjias symptomer ned i lår og ben. 

Piriformis syndrom er helt ufarlig, men kan som nevnt gi mye smerter. 

Symptomer: 

 • verkende smerter og stramhet i ett bestemt punkt i seteregion, mellom korsbeinet og hoften.
 • Enkelte tilfeller kan smerten stråle ned i bakside lår og legg. 
 • smerter og stramhetsfølelse i sete ved langvarig sitting og man må ofte reise seg og strekke hoften for smertelette. 

Årsak:

Tilstanden kalles ett piriformissyndrom fordi det omfatter dysfunksjoner i nærliggende ledd, muskler og nerver. 

Behandling:

Behandling av piriformissyndrom er ofte rettet mot å løse opp i spenninger i piriformis muskelen. I tillegg kan man ha god effekt av manipulasjon/korrigering av dysfunksjon i bekkenleddet.   

Falsk isjias: 

Ved falsk isjias vil du kunne kjenne smerter ned i benet omtrent som ved ekte isjias, men selve isjiasnerven vil ikke være i klem. Falsk isjias er noe vi kaller for referert smerte der irriterte ledd eller muskler kan gi en følelse av at det er vondt ned i benet. 

Det finnes også flere tilstander som kan gi symptomer som ligner på isjias, men som ikke påvirker isjiasnerven, eksempler på dette kan være triggerpunkter i muskulaturen, bekkenlåsning, bekkenløsning, brudd i bekken, korsben eller hofte.  

Spondylolistese:

Dersom en ryggvirvel glir fremover i forhold til underliggende ryggvirvel, kalles det en spondylolistese. Denne glidningen forekommer oftest i nedre del av ryggsøylen og kan medføre at isjias nerven kommer i klem

Det finnes flere former for sponylolistese der den vanligste årsaken er som følge av slitasje i ryggen, dette sees hyppigst hos voksen eller eldre. I yngre individer kan spondylolistese oppstå som en følge av en medfødt svakhet i ryggvirvelens bueledd. 

Behandling: 

Manipulasjon/mobilisering av nærliggende ledd over og under spondylolistesen kan lindre symptomer hos pasienter med korsryggssmerter som følge av spondylolistese. Behandlingen er ikke rettet til nivået ved brud i virvelbuene. Behandlingen er heller ikke rettet mot å påvirke glidningen i leddene da dette ikke er mulig å påvirke med konservativ behandling.

Operasjon kreves der Spondylolistesen har en forskyvning større enn 50 prosent av bredden på den nærliggende virvelkroppen. En fusjon må til for å stoppe ytterligere forskyvning og lindre symptomene i form av instabilitet og nerverot-irritasjon. I slike tilfeller, er operasjon en varig løsning med god prognose.

Når bør du søke hjelp:

 • Du bør oppsøke kvalifisert helsepersonell som lege eller kiropraktor raskt ved

nyoppståtte ryggsmerter med utstrålende symptomer i ett eller begge ben

 • Ved rygg og/eller ben smerter i kombinasjon med nedsatt muskelkraft eller endringer i blære/tarm aktivitet
 • Om du har rygg og/eller ben smerter i tillegg til feber, eller andre symptomer som gjør deg bekymret.

Ved enkelte tilfeller av isjiassymptomer, kreves det raske behandlingstiltak for å hindre varig skade. Dette er heldigvis sjeldent, men kan oppstå når isjias nerven er i klem og fører til nedsatt blære/tarm funksjon (Cauda equinasyndrom) og/eller nedsatt kraft i spesifikke muskler i benet. Dette krever øyeblikkelig medisinsk tilsyn og kanskje kirurgisk inngrep for å hindre permanent skade til nerven.

Behandling:

De aller fleste isjias pasienter responderer godt på konservative behandlingstilak. Kiropraktoren er høyt kvalifisert helsepersonell innen muskel-skjelett problematikk og vil skreddersyr et behandlingstilbud til hver enkelt. Behandlingen innebærer ofte:

 • manipulasjon/mobilisering av ryggsøyle, bekken, hofter.
 • Bløtvevsbehandling: triggerpunkt, massasje, tøyning
 • Hjemmeøvelser

Normalt sett vil isjiassmerter vare i 8-10 uker avhengig av alvorlighetsgrad og om riktig behandling igangsettes tidlig.

Kiropraktoren er ekspert på smerter i rygg, og bør være første valget om du har ryggsmerter eller isjias-lignende symptomer. Kiropraktorer som er medlem av Norsk Kiropraktor Forbund, er i tillegg videreutdannet i utvidet korsryggsundersøkelse og prolaps forløp, som er en 8 ukers oppfølgingsplan med fastsatte kontrollposter.

Hva kan du gjøre selv?

Hold deg i aktivitet. Selv om det er smertefullt å bevege seg, blir man ikke bedre av sengeleie for lenge. Finn en balanse gang med litt aktivitet og litt hvile.

Hos Telemark kiropraktor klinikk er alle våre kiropraktorer medlem av Norsk Kiropraktorforening og er høyt kvalifisert til å utrede og behandle muskel-skjelett relaterte smerter.