MENY

Kronisk svimmelhet? det kan være PPPS

Svimmelhet er et vanlig helseproblem som kan ha mange årsaker. Behandlingen vil være forskjellig avhengig av om svimmelheten kommer plutselig (akutt), kommer anfallsvis (episodisk) eller er langvarig (kronisk). 

Vi har tidligere skrevet om akutt svimmelhet og krystallsyke og du kan lese mer om det her. I dette innlegget vil vi ta for oss kronisk svimmelhet. Kronisk svimmelhet er svimmelhet som varer over lang tid og som aldri virker gå over. 

PPPS; Persisterende postural perseptuell svimmelhet

Mange med langvarig/kronisk svimmelhet får diagnosen PPPS som står for Persisterende postural perseptuell svimmelhet. Oversatt betyr dette vedvarende opplevelse av svimmelhet i oppreist stilling.  PPPS er ment å erstatte tidligere betegnelse på kronisk svimmelhet som fobisk postural vertigo og kronisk subjektiv svimmelhet. Dette er en type langvarig svimmelhet som diagnostiseres ved å ekskludere andre sykdommer og tilstander som gir svimmelhet. 

Symptomer og funn

Ved PPPS kan man ha gjentatte og kortvarige opplevelser av å falle uten at man gjør det. Man kan føle seg ustø. Symptomene forverres i oppreist stilling og ved sanseinntrykk som er komplekse eller i bevegelse, som for eksempel i rom med mange mennesker eller i korridorer med mønstrede tepper. 

Svimmelhetsanfallene kan være forbundet med angst, hjertebank og svetting. 

Selv om diagnosen stilles ved å ekskludere andre tilstander som forårsaker svimmelhet, er det likevel spesifikke diagnosekriterier man må ha for å få diagnosen PPPS.

Diagnosekriteriene for PPPS er en av følgende (1)

  • utløst av akutt svimmelhetsepisode
  • medfører betydelig ubehag og nedsatt funksjon
  • variable svimmelhets episoder daglig
  • Varighet minst 3 mnd
  • ingen spesiell utløsende faktor, men typisk verre i oppreist stilling, bevegelse av kroppen, eller ved sammensatte komplekse sanseinntrykk f.eks gå på kjøpesenter, kjøre bil , gå i en korridor med mønstret teppe etc.
  • følelse av å falle uten at man gjør det
  • symptomene blir mildere eller borte ved sittende/liggende stilling.

Årsak

Det er ikke funnet en enkel årsak til tilstanden, men fordi tilstanden som regel utløses av en akutt svimmelhets episode som forårsaker vertigo (karusell svimmelhet), ustøhet, svimmelhet eller balanseproblemer inkludert akutte, episodiske eller kroniske vestibulære syndromer som f.eks BPPV, vestibularis nevritt, menieres sykdom mm, eller ved panikkanfall, har det ført til en teori om at plagene fører til en ubevisst korigering for svimmelhetsplagene etter at den akutte svimmelhet episoden er over. (2)

Dette tror vi skjer fordi balansen vår er avhengig av sensorer i føtter og muskler, av synsinntrykk og av balanseorganet i det indre øret. Alt skal fungere sammen i et samspill for å holde oss i balanse. Når balansen blir dårlig f.eks ved sykdom i det indre øret (krystallsyke, Meniere mm) vil kroppen naturlig korrigere for ubalansen ved å skjerpe de delene som fungerer. Når deler av hjernens balanse system og sanseinntrykk overkompenserer for å forsøke å holde balanse i systemet vil opplevelse av dette ofte bli at svimmelheten fortsetter, selv om alle balanseorganene er friske. (3)

Behandling for PPPS

Svimmelhet over lang tid fører ofte til bekymring og ubehag. Dersom utredning hos fastlege og evt spesialisthelsetjeneste ikke avdekker alvorlig eller livstruende tilstand, vil behandlingen i noen tilfeller kreve langsiktig rehabilitering.  

Men i mange tilfeller er en god forklaring på denne svært plagsomme tilstanden den viktigste delen av behandlingen. Det å bli klar at tilstanden er godt kjent, ikke uvanlig og heller ikke farlig, kan føre til at man klarer å bryte uvanene som ubevisst kontrollerer svimmelheten. På den måten vil man kunne leve og fungere på en best mulig måte. (4)

Selvhjelpsprogram 

Ved Molde sykehus er det utarbeidet et vitenskapelig dokumentert treningsprogram som heter vestibulær rehabilitering. Resultatene har vært gode, men kurset er ressurskrevende og derfor har de laget et nettbasert treningsprogram som har vist seg har svært god effekt tiltross for at man ikke er sammen med terapeuten jevnlig. Dette treningsprogrammet går ut på å trene øye-hode og kroppsbevegelser for gradvis å venne kroppen til å tåle de faktorene som forverrer plagene. 

Det anbefales å gjennomføre øvelsene daglig i 6-12 uker. Dette kan gjøres på egenhånd eller man kan søke hjelp hos kyndig terapeut. 


Trykk her for videre link til kurset Vestibulær Rehabilitering.

Dersom plagene vedvarer kan kognitiv tilnærmingsmetoder hos psykolog være til hjelp, selv om diagnosen PPPS ikke regnes som en psykisk lidelse. 

Ta kontakt med Telemark kiropraktorklinikk / NEMUS Porsgrunn Bø om du har spørsmål angående kronisk svimmelhet.

Skrevet av kiropraktor Vilde Furuodden Aas, MNKF.