MENY

Dette trenger du å vite om skoliose

Hva er skoliose?

Skoliose er skjevheter i ryggraden. 0.3-5% av alle barn og ungdom har skoliose, men bare en tiendedel av disse trenger behandling. Jenter har større sjanse for å utvikle skoliose.

Små skjevheter i ryggsøylen er vanlig og vil i de fleste tilfeller ikke by på problemer. Ved skoliose er skjevhetene betydelig større og kan gi problemer som ryggsmerter og ved ekstreme skjevheter kan lungefunksjon bli påvirket. 

Denne skjevheten kan vises som en S eller C-kurve i ryggsøylen. Skjevheten sees som regel i brystryggen, men kan også forekomme i korsryggen. Man kan også se høydeforskjell på skuldre og/eller hoftekammer. Ett av skulderbladene kan stikke mer ut enn det andre og kroppen kan lene til den ene siden.

Årsak

Skoliose utvikler seg som oftest i alderen 10-18 år. 9 av 10 barn/ungdommer med skoliose har moderat skjevhet (mindre enn 10°) at det ikke er behov for å behandles. Men man rådes likevel til å følge opp hos lege om man oppdager skjevhet i ryggsøyle slik at evt økende forandringer i kurven som krever behandling blir oppdaget tidlig. Jo tidligere skjevheter oppstår, desto større risiko er det for at skjevhetene kan bli betydelige (1).

Man skiller mellom to typer skoliose, strukturell og ikkestrukturell (funksjonell) skoliose (2).

Strukturell skoliose har ulike årsaker til at de oppstår og man skiller mellom primær og sekundær strukturell skoliose. Ved Primær strukturell skoliose vet man ikke konkret årsak, men man ser ofte en genetisk faktor hvor nære slektninger har samme tilstand (3). Sekundær strukturell skoliose oppstår som en følgetilstand av annen underliggende sykdom/tilstand som f.eks Cerebral parese. 

Ved ikke-strukturell skoliose skyldes skjevheten andre forhold som f.eks ulik benlengde. Ryggsøylen er normal. Denne tilstanden vil ikke by på problemer på samme måte som en strukturell skoliose. 

Fysiske tegn på skoliose

  • hodet er ikke på linje med ryggraden
  • asymmetrisk skulderhøyde/stilling
  • ensidig fremstående ribbein
  • asymmetrisk hoftehøyde/stilling
  • kompenserer mer med den ene siden

Utredning og behandling

Skoliose diagnostiseres ved hjelp av sykehistorie, fysisk undersøkelse (som viser tydelig tegn på kurveforandringer) og røntgen undersøkelse. Ved Røntgen undersøkelse måler man en såkalt Cobbs vinkel, som er et viktig objektivt mål på grad av skjevhet og vil være med å avgjøre om det er behov for videre henvisning eller ikke. 

Ved de aller fleste tilfeller av skoliose hos barn og ungdom, er det ikke behov for annen behandling en råd og veildening om variert fysisk aktivitet kombinert med gjevnlige kontroller hos lege. I tilfeller der skoliosevinkelen måles mellom 20-45° anbefales korsett dersom barnet fortsatt vokser. Overstiger skoliosen 40-50° kan operasjon bli aktuelt.

Alle barn under 10 år som har fått påvist skoliose, anbefales henvist direkte til Nasjonal behandlingstjeneste for barneskoliose på Rikshospitalet i Oslo (4).

Selv om skoliose oftest er uten symptomer kan noen etterhvert oppleve økt muskelspenninger i rygg og nakke grunnet asymmetri og kompensasjon. Hos kiropraktoren vil du få en grundig undersøkelse for å finne årsaken til plagene. Ved mildere skjevheter kan leddbehandling kombinert med øvelser være effektivt for å bedre funksjonen og motvirke plager, men slike behandlingstiltak vil aldri kunne korrigere skjevheten.  Uansett vil fysisk aktivitet bedre den generelle helsetilstanden og velværet.

Hva kan du gjøre selv?

Øvelser for å styrke opp kombinert med tøying av muskulaturen i ryggen er anbefalt for å stabilisere og mobilisere ryggraden. Fysisk aktivitet bedrer den generelle helsetilstanden og velværet.

Referanser:

  1. https://www.helsenorge.no/sykdom/muskel-og-skjelett/skoliose/
  2. Reikerås, Olav; Randsborg, Per-Henrik: skoliose i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 2. februar 2022 fra https://sml.snl.no/skoliose
  3. https://ryggforeningen.no/skoliose/
  4. https://nhi.no/sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-skjev-rygg/?page=2
Innlegget er skrevet av kiropraktor Kristin Haugan, MNKF .
Hun jobber ved vår avdeling i Bø.