MENY

Bedrift

BEDRIFTSAVTALE

 

De fleste av oss har opplevd smerter fra nakken eller korsryggen i løpet av livet. Som regel går det over av seg selv, mens andre ganger kan det ta lang tid og man risikerer å være borte fra jobb i en kortere eller lengre periode. I løpet av en måned er det estimert at 75% av den voksne norske befolkningen opplever smerte eller plager hvor årsak er  direkte relatert til muskel-og skjelettsystemet. Mye av dette er forbigående og lette plager som ikke krever behandling. Det er imidlertid slik at en betydelig andel av befolkningen har kroniske plager. Det vanligste er å ha plager fra korsryggen, nakken og skuldrene. Mange som har plager fra bevegelsesapparatet har gjerne plager fra flere enn ett område på kroppen samtidig. Plagene er sammensatte og ofte er det ikke mulig å stille spesifikke diagnoser på disse plagene. Korsryggplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11%) og uførhet (9%) blant muskel-og skjelettplagene. Nakke- og skulderplager er også vanlige årsaker til sykefravær. 

 

Sykdom, skader og plager i muskel-og skjelettsystemet er det som plager flest og koster mest. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er størst når det gjelder fravær fra arbeid. Kostnadene for sykepenger var på ca 32 milliarder kroner viser tall fra 2009. Målt i utbredelse og kostnad er muskel-og skjelettplager Norges største helseproblem. Den samlede kostnaden er beregnet til omtrent 70 milliarder årlig. Nesten like mye penger som prisen på de nye F-35 jagerflyene Norge har gått til innkjøp av.

 

Hva kan Telemark Kiropraktorklinikk tilby din bedrift?

 

Telemark Kiropraktorklinikk kan tilby behandling, forebyggende råd og veiledning når det kommer til det som plager flest i en bedrift – muskelskjelettplager. Vi bruker kunnskapsbaserte metoder i vår tilnærming og vi tror vi kan hjelpe til med å redusere sykefraværet i din bedrift.

 

Vi kan tilby:

 

  1. Behandling på klinikken i Porsgrunn eller Bø i Telemark: Gjennom avtalen med oss vil dere bli prioritert for akutte timer. Vi er tre kiropraktorer og har status som primærkontakt. Det vil si rett til å henvise til spesialist eller bildediagnostikk (MR, Røntgen, Ultralyd) ved behov for det. Vi har også sykemelding rettigheter.
  2. Behandling ute i bedriften: Vi tar med oss benk og kommer dit dere er slik at de ansatte slipper å bruke tid på å reise til klinikken. Vi trenger kun et rom.

 

Rask tilgang til utredning og videre oppfølging betyr rask retur til normal arbeidsevne og det får de ansatte med begge alternativene. Forskning viser at tidlig intervensjon kan redusere sykefraværet i en bedrift med så mye som 35%.

Ønsker du eller din bedrift avtale med oss? Ta kontakt med Kiropraktor Andreas Wehus på tlf. 97 01 28 75 / 35 56 48 31 eller på mail: hei@telemarkkiropraktor.no