Tillegg:

  • Trykkbølge (Shockwave Piezo) 600
  • Sykmelding/Henvisning: 50
  • Kinesiotape: 40
  • Dry needling: 20

Bestill time